Το χρήμα έχει γίνει τα τελευταία είκοσι χρόνια ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της κοινωνικής θέσης στη Ρωσία. Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση νέων λέξεων και στην αλλαγή του νοήματος παλαιών.