Περί Ισοκράτους παραδοξολογία

Ἀναρτήθηκε: 7 Ὀκτωβρίου, 2011 ἀπὸ τὸν/τὴν Στράβων Αμασεύς στὸ Αντιπροπαγάνδιστικές Ειδήσεις,ΓλώσσαΠατριωτισμός
Ἐτικέττες:
Ξεκινάμε αυτήν την ανάρτηση με μια υπενθύμισιν. Δεν είμαστε Εβραίοι, είμαστε Έλληνες.