Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ- ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μἐτωπο Όχι
  • Είναι κίνημα ενημερωσης βασισμένο σε ενδημους και απόδημους Έλληνες. Το όχι κινηται ενάντια στην οποιαδήποτε προπαγανδιστική κίνηση να παραπλανήσει τον Έλληνα και να του φορτώσει ευθύνες που δεν πρέπει αλλά και να υπενθυμίζει και τις ευθύνες που έχουν οι Έλληνες απέναντι στον εαυτό τους, την κοινωνία και τους απογόνους τους. Έδρες έχει σε πολλά αστικά κέντρα της Ευρώπης και στην Ελλάδα, και είναι επί εθελοντική βάση. Ο δογματισμός δεν προωθείτε, οι γνώμες και οι γνώσεις είναι καλό να εκφράζονται και δεν επιθυμούμε να λογοκρινουμε αντίθετες θέσεις αλλά και δεν επιθυμούμε να επιβάλλουμε η να μας επιβληθούν θέσεις η απόψεις. Η ελεύθερη εκφραση είναι η δύναμη των συμμέτοχων. Κινούμαστε στα κοσμοπολίτικα όρια του Ελληνισμού, επηρεάζοντας και ανταλλάσσοντας πολιτισμικές και κοινωνικές διαδρομές. Έχουμε και δεχόμαστε κάθε λογική και τεκμηριωμένη θέση, από οποία πλευρά κι αν προέρχεται. Αποφεύγουμε αδικαιλόγητες δογματικές διαχωριστικές απόψεις που παρουσιάζονται ως δόγματα και εκτός κάθε διαλόγου.

    Ο διάλογος και η ανοικτή κοινωνία δίνει πλατφόρμα αναγνώρισης προβλημάτων και εναρκτήριο βήμα προς την κοινωποιηση ή και λύση αυτών. Κάτι που οι προπαγάνδες και τα δόγματα αφαιρούν από την κοινωνία μας. Λέμε ΌΧΙ σ' αυτά.

    Το χρέος της χώρας βασίστηκε σε δόγματα και ψευδή και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να προβληθεί και να επιληφθεί η κοινωνία μια ενημερωμένη λύση του.

    Μετα τιμής