Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ


Έτυχε να ‘εχω παραγγείλει ένα βιβλίο από το βιβλίο απο το Foyles επι της New Oxfrord Street (ο πλησιέστερος σταθμός του Μετρό ονομάζεται Leicester Square) και είχα κανονίσει να πάω να το παράλαβω καθώς μετα ηθέλα να πάω στα Εθνικά Αρχεία (National Archives) στο Kew Gardens για ερεύνα.