Μ.Αλέξανδρος.  Η καταλυτική μάχη των Διαδόχων του
του Παντελή Καρύκα
Συγγραφέα – hellasforce.com
Η μάχη της Ιψού. Η καταλυτική μάχη των Διαδόχων του Αλεξάνδρου (301 π.Χ.)
Ο πρόωρος θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου προκάλεσε την έκρηξη συγκρούσεων μεταξύ των στρατηγών και επίδοξων διαδόχων του. Δυστυχώς το προσωπικό μικροσυμφέρον επικράτησε της λογικής. Ακολούθησαν σφοδρές μάχες, δολοπλοκίες, δολοφονίες και λοιπές ασχήμιες, επί 22 συνεχή έτη, από τον θάνατο του μεγάλου στρατηλάτη.