Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

1 Μάη 1944: Η σφαγή της Καισαριανής – 325 Έλληνες πατριώτες δολοφονούνται από γερμανούς και συνεργατες
With War in Afghanistan over (?), U.S. Army prepares to send Infantry Battalion to Helmand ProvinceWith War in Afghanistan over, Army prepares to send Infantry Battalion to Helmand Province.
If the title of this post doesn’t make any sense to you whatsoever, you are in good company, because no one I’ve talked to understands it either.
Fox News:
Other publications are also talking about it.  Like the New York Times:

8 Leaders Whose Commands Got Their Own Men Slaughtered


 
 


Death is, sadly, an essential part of war. Unnecessary death is not, yet it remains a constant. Even the most capable commanders sometimes give orders that get their men needlessly killed, and when the incompetent take charge the slaughter can be boundless.

1. Frederick the Great

Prussian ruler Frederick the Great is rightly remembered as a daring, ambitious commander and a smart innovator. But he was also a leader who showed little regard for the lives of his men. Over the course of the Seven Years War, Prussia suffered 180,000 deaths in its armed forces, a staggering amount for any army in the 18th century, and especially for the smallest population participating in the war.