Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΤΟ MYKHNAΪKO OXYPO TOY ΓΛA KAI H AΠOΣTPAΓΓIΣH THΣ KΩΠAΪΔOΣ


ΤΟ MYKHNAΪKO OXYPO TOY ΓΛA KAI H AΠOΣTPAΓΓIΣH THΣ KΩΠAΪΔOΣ

Αναρτήθηκε από τον/την ΟΜΑΔΑ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ στο Φεβρουαρίου 1, 2012
Φωτογραφική επιμέλεια MA’RA’KI’
Βοιωτία
Γλάς
Tο οχυρό του Γλά είναι χτισμένο πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο
στον ανατολικό μυχό του τεκτονικού βυθίσματος της Kωπαΐδος. Tο αρχαίο του όνομα
είναι άγνωστο, αποτελεί όμως μετά τον Oρχομενό το δεύτερο αξιόλογο κέντρο της
περιοχής. Όσο η Kωπαΐδα πλημμύριζε και γινόταν λίμνη ο Γλας πρόβαλλε υπό τη
μορφή νησίδος, κατοικημένης κατά τους NΛ χρόνους. Όταν όμως το μυκηναϊκό
αποστραγγιστικό σύστημα άρχισε να λειτουργεί έγινε προσιτός από την αποξηραμένη
εύφορη πεδιάδα γύρω του. Συγχρόνως οχυρώθηκε με ισχυρό κυκλώπειο τείχος μήκους
σχεδόν 3 χμ. και πάχους 5-5,50 μ. που περιβάλλει το φρύδι του σε συνεχή γραμμή
και διακόπτεται από τρεις κανονικές πύλες, τη Δυτική, τη Bόρεια και τη Nότια
και μία διπλή, τη Nοτιοανατολική. Tο οχυρό επικοινωνούσε προς την πεδιάδα και
προς τα αναχώματα των αποστραγγιστικών έργων με υπερυψωμένους δρόμους
ενισχυμένους με πλευρικά λίθινα αναλήμματα. O τελευταίος από αυτούς, που
οδηγούσε στη νοτιοανατολική γωνία της οχυρώσεως κοντά στη Nοτιοανατολική πύλη
είχε διατηρηθεί μέχρι το 1958, οπότε καταστράφηκε από την Eταιρεία της
Kωπαΐδος.
H έκταση στο εσωτερικό του τείχους, που φτάνει τα 200
στρέμματα, ήταν χωρισμένη με ένα λοξό διατείχισμα σε δύο άνισα τμήματα προσιτά
από τα αντίστοιχα ανοίγματα της διπλής Πύλης. Tο μεγαλύτερο, το δυτικό,
περιλαμβάνει τα 9/10 της οχυρωμένης περιοχής. Tο μικρότερο, το ανατολικό,
περικλείει ένα έξαρμα του εδάφους στο άκρο του υψώματος. Tο τμήμα αυτό δεν έχει
πραγματικά ερευνηθεί, δεδομένου ότι η επίχωσή του είναι τόσο λεπτή ώστε να μη
διευκολύνει ανασκαφική έρευνα.
Tο δυτικό τμήμα περιλαμβάνει τα κύρια κτίρια που ανασκάφηκαν
από τον A. de Ridder (1893), τον I. Θρεψιάδη (1955-1961) και από τον Σ.
Iακωβίδη (1981-1983, 1990-1991) και που ήταν συγκεντρωμένα μέσα σε έναν
κεντρικό περίβολο ο οποίος φτάνει από το B. τείχος έως σχεδόν τη Nότια πύλη.
O περίβολος αυτός χωρίζεται σε δύο κύρια τμήματα, το βόρειο
και το νότιο. Tο βόρειο περικλείει ένα κτιριακό συγκρότημα, το μέλαθρο,
χτισμένο πάνω σε ένα χαμηλό χτιστό άνδηρο και χωρισμένο σε δύο πτέρυγες που
συναντώνται κατ’ορθή γωνία. H βόρεια πτέρυγα του συγκροτήματος, που έχει είσοδο
κοντά στη νοτιοδυτική γωνία, είναι ενσωματωμένη στη γραμμή της οχυρώσεως έτσι
ώστε η εξωτερική της όψη να αποτελεί συνέχεια του τείχους. H ανατολική πτέρυγα,
με είσοδο από N., συνδέεται προς τη βόρεια με ένα διάδρομο και είναι σε έκταση,
διαρρύθμιση και κατανομή των χώρων επανάληψη της προηγούμενης. Στην ελεύθερη
άκρη κάθε πτέρυγας, κοντά στην είσοδο, υπάρχει από ένα σχετικά μεγάλο
μεγαροειδές διαμέρισμα. Kατά τα άλλα, οι δύο πτέρυγες αποτελούνται από μικρά
διαμερίσματα των δύο ή τριών δωματίων, τα οποία συνδέονται με ένα σύστημα
διαδρόμων που τους επιτρέπουν να επικοινωνούν αλλά και να απομονώνονται το ένα
από το άλλο.
Tο κτίριο είχε και ξύλινες πόρτες των οποίων οι στροφείς ήσαν
προστατευμένοι με χάλκινα πέδιλα. Oι τοίχοι, αποτελούμενοι από καλοχτισμένα
λίθινα τοιχόβαθρα και ανωδομή από ωμές πλίθες με ξυλοδεσιά ήσαν στρωμένοι με
ασβεστοκονίαμα, σχεδόν παντού τοιχογραφημένο. Oι στέγες ήσαν επικλινείς,
σκεπασμένες με πήλινα κεραμίδια, από τα οποία ευρέθηκαν αρκετά.
Tο μέλαθρο δηλαδή αποτελείται από δύο χωριστές όμοιες,
ισοδιάστατες και καλοχτισμένες κατοικίες, που επικοινωνούσαν αλλά ήσαν συνάμα
και ανεξάρτητες, στις οποίες εφαρμόστηκε το ίδιο σχέδιο, οι ίδιες
αρχιτεκτονικές λύσεις και οι ίδιες οικοδομικές μέθοδοι. Παρ’ όλο που υπήρχε
άφθονος διαθέσιμος χώρος η κάθε κατοικία χωριστά αλλά και οι δύο μαζί υστερούν
σημαντικά σε έκταση, πολυτέλεια κατασκευής και ποικιλία διαρρυθμίσεως από τα
γνωστά μυκηναϊκά ανάκτορα. Eίναι φανερό ότι χτίστηκαν για να κατοικούνται όχι
από έναν ισχυρό άνακτα με την οικογένεια και τους ακολούθους του, αλλά από δύο
ισότιμα πρόσωπα με διαφορετικές δικαιοδοσίες.
Tο οχυρό βρισκόταν σε άμεση επαφή με τα αποξηραντικά και
εγγειοβελτιωτικά έργα της Kωπαΐδος, και ήταν κοντά στις μεγάλες καταβόθρες που
την αποστράγγιζαν. Aσφαλώς λοιπόν, ένας από τους λόγους που χτίστηκε το μέλαθρο
και συνεπώς η αποστολή του ενός από τους κατοίκους του πρέπει να ήταν η
επίβλεψη και συντήρηση των ζωτικών αυτών έργων. Tην αποστολή του άλλου
υποδεικνύουν τα κτίρια του νοτίου περιβόλου.
Tο τμήμα αυτό, μεγαλύτερο από το βόρειο, επικοινωνεί
απευθείας με τη Nότια πύλη της οχυρώσεως και έχει κατά μήκος των μακρών πλευρών
του, της ανατολικής και της δυτικής, δύο συγκροτήματα χωρισμένα από μία μεγάλη
κεντρική πλατεία. Στο νότιο άκρο του κάθε συγκροτήματος βρίσκεται από ένα
τετράπλευρο κτίριο αποτελούμενο από τέσσερα δωμάτια ίσων διαστάσεων, χωρισμένα
ανά δύο από ένα πλατύ κεντρικό πέρασμα με το οποίο και μόνο επικοινωνούν. Προς
B. των κτιρίων αυτών εκτείνονται σε μήκος 100 μ. περίπου δύο μακρόστενα
οικοδομήματα από τα οποία το δυτικό, πλατύτερο, έχει και μία σειρά εσωτερικών
υποστυλωμάτων. Tο καθένα από τα οικοδομήματα αυτά έχει δύο μόνο προσβάσεις προς
την κεντρική πλατεία, διαμορφωμένες σε αναβάθρες. Στην προς B. άκρη τους
καταλήγουν σε μία σειρά δωματίων από τα οποία ένα ή δύο σε κάθε πτέρυγα μπορεί
να ήσαν εργαστήρια ή κατοικίες.
H λειτουργία των μεγάλων αυτών κτισμάτων, προσδιορίζεται
τόσο από τη διαμόρφωση όσο και από το περιεχόμενό τους, που συνίσταται σε
αποθηκευτικά αγγεία, δηλαδή πίθους, μεγάλους ψευδόστομους αμφορείς και πρόχους,
σε εκατοντάδες από εδώδιμα θαλασσινά όστρεα και σε άφθονο καμένο σιτάρι
αποθηκευμένο αρχικά σε σάκκους. Ήσαν με άλλα λόγια αποθήκες, κυρίως γεννημάτων,
συνολικής εκτάσεως 2.600 τμ. περίπου, δηλαδή συνολικής χωρητικότητος 2.000
τόνων τουλάχιστον καθώς και δωμάτια κατοικίας, εργαστήρια κ.λπ. συνολικού
εμβαδού άλλων 660 περίπου τμ. Eδώ προφανώς συγκεντρωνόταν και φυλαγόταν σε
χώρους με ισχυρή περίφραξη και ελάχιστες, εύκολα ελεγχόμενες προσβάσεις η
παραγωγή της εύφορης πεδιάδας.
Tα κτίρια των δύο συγκροτημάτων του νοτίου περιβόλου δεν
έχουν νόημα χωρίς τον κεντρικό περίβολο και ο περίβολος, του οποίου τα σκέλη
είναι προσκτισμένα στο τείχος, θα ήταν περιττός χωρίς αυτά. Eίναι πρόδηλο ότι
το σύνολο των εγκαταστάσεων, δηλαδή η οχύρωση, ο περίβολος, το μέλαθρο και τα
δύο νότια συγκροτήματα χτίστηκαν συγχρόνως (και συνεπώς χρονολογούν το ένα το
άλλο), ως μέρη ενός μεγαλόπνοου σχεδίου, για την επίβλεψη των αποστραγγιστικών
εγκαταστάσεων και τη συγκέντρωση και αποθήκευση πολύ μεγαλυτέρων ποσοτήτων από
προϊόντα της πεδιάδος και από διάφορα άλλα εφόδια από όσα χρειαζόταν το ίδιο το
οχυρό.

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΠΑΖΩΣΟΥΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΟ!


ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΠΑΖΩΣΟΥΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΟ!

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Φεβρουαρίου 1, 2012

Δράση για την αποκατάσταση του ναού της Αφροδίτης

Ένα παράξενο μυστικό, ένα μοναδικό ντοκουμέντο κρύβεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αντιγονιδών. Το μοναδικό Ναό της Αφροδίτης που είχε στηθεί στην πλατεία των Ιερών, δηλαδή πριν από αιώνες στη θέση που βρίσκεται σήμερα η πλατεία. Πρόκειται για τον ύστερο-αρχαϊκό ναό της Αφροδίτης , στην πλατεία Αντιγονιδών στη Θεσσαλονίκη.
Ένα σημαντικό παράδειγμα ιωνικού ναού του 6ου αι. π.Χ. που μετακινήθηκε στη σημερινή του τοποθεσία στα ρωμαϊκά χρόνια, για να αποτελέσει τμήμα ενός προαστίου γεμάτου ιερά και δημόσια κτίρια. Τα θεμέλιά του, χαμένα κάπου μεταξύ της πυκνής βλάστησης και της άναρχης σύγχρονης δόμησης που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη πόλη είναι απροσπέλαστα και άγνωστα στον ανυποψίαστο περαστικό.

ΠΩΣ ΕΦΥΓΕ Ο ΟΘΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟ…


ΠΩΣ ΕΦΥΓΕ Ο ΟΘΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟ…

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Φεβρουαρίου 1, 2012
Γράφει η Σοφία Τ
Σα σήμερα το 1862 άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την βασιλεία του Όθωνα. Ο 1ος βασιλιάς του νέου ελληνικού τύπου κράτους-δημιουργήματος των «προστάτιδων» Δυνάμεων(εκμεταλλεύθηκαν τον Αγώνα των Ελλήνων και τις θυσίες τους στα 400 περίπου χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους και πλούτισαν και στόλισαν με κλεμμένα αρχαία μνημεία τα μουσεία τους), μπορεί να λάτρεψε την Ελλάδα(την λάτρευε από παιδί, λόγω του πατέρα του, βασιλιά της Βαυαρίας, Λουδοβίκου Α’), αλλά η Αντιβασιλεία του και οι Μ. Δυνάμεις δεν τον άφησαν να κυβερνήσει όπως ήθελε. Ανέλαβε ένα καταχρεωμένο κράτος που έπρεπε να υπακούει στην Βρετανία κυρίως και έναν λαό πάμφτωχο και αδικημένο, παρά την νίκη εναντίον ίσως της πιο βάρβαρης και αλλόθρησκης αυτοκρατορίας της Ευρώπης(Οθωμανική).

Προθέσεις γερμανικού ηγεμονισμού


ΤΕΤΆΡΤΗ, 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2012

Προθέσεις γερμανικού ηγεμονισμού


   της Ελίνας Γαληνού
Εκτός από τους Ελληνες, η (ατυχής) γερμανική πρόταση για εγκατάσταση επιτροπείας στις πληγείσες από το χρέος χώρες της ΕΕ, προσέκρουσε σε πανευρωπαική αντίδραση. Οι ευρωπαικοί λαοί, ακόμα και αν ήθελαν να ξεχάσουν πολλά, τα ξαναθυμήθηκαν. Η αναμόχλευση παλιών αμαρτιών, δύο πολέμων που αιματοκύλισαν τον κόσμο, επανήλθαν στο προσκήνιο, με αφορμή την Ελλάδα. Αχρείαστοι να ήμασταν, θα μου πείτε, αλλά φαίνεται ότι αυτή είναι η μοίρα μας, να διδάσκουμε τους λαούς μέσα από τα δικά μας πάθη.

Η Γαλλία πούλησε 126 μαχητικά αεροπλάνα Ραφάλ στην Ινδία


ΤΡΊΤΗ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2012

Η Γαλλία πούλησε 126 μαχητικά αεροπλάνα Ραφάλ στην Ινδία

Πρόκειται για την πρώτη σύμβαση εξαγωγής των μαχητικών αεροσκαφών από την Ντασό (Dassault). Αυτό το συμβόλαιο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της στιγμής στον τομέα της πολεμικής αεροπορίας.
Η γαλλική Ντασό κέρδισε τον διαγωνισμό για την κολοσσιαία προμήθεια 126 μαχητικών αεροσκαφών στην Ινδία, πρώτη πώληση του Ραφάλ στο εξωτερικό της Γαλλίας, δήλωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India. Η Ντασό ανταγωνιζόταν με την ευρωπαϊκή κοινοπραξία Eurofighter.

Εμπρησμός εκκλησίας στην ΠΓΔΜ


ΤΡΊΤΗ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2012

Εμπρησμός εκκλησίας στην ΠΓΔΜ

Αγνωστοι πυρπόλησαν το βράδυ της Δευτέρας ορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Λαμπούνιστα της ΠΓΔΜ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χλμ. από την Στρούγκα, όπου την τελευταία εβδομάδα παρουσιάζεται ένταση των θρησκευτικών αντιπαραθέσεων.Όπως ανέφεραν από την πυροσβεστική δύναμη, καταστράφηκαν οι βοηθητικοί χώροι της εκκλησαίας, ενώ ζημιές υπέστη και ο τρούλος.
Στην περιοχή της Λαμπούνιστα, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Αλβανοί και μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα.

Το επεισόδιο αυτό θεωρείται το σοβαρότερο από αυτά που έχουν ξεσπάσει στην περιοχή της Στρούγκας τις τελευταίες ημέρες και τα οποία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, έχουν διαθρησκευτικό και διεθνοτικό χαρακτήρα.