Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Αδελφοί Μανάκη: Οι πρωτεργάτες του ελληνικού και βαλκανικού κινηματογράφου


Αδελφοί Μανάκη

Οι πρωτεργάτες του ελληνικού και βαλκανικού κινηματογράφου

isis-women-terrorists-3Πρωτοπόρος κινηματογραφιστής και φωτογράφος στο χώρο των Βαλκανίων ο Μίλτος Μανάκης, γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1882 στο βλάχικο χωριό Αβδέλα Γρεβενών. Με το φακό του κατέγραψε πολύ σημαντικές στιγμές στην περίοδο των έντονων κοινωνικοπολιτικών αλλαγών στα Βαλκάνια.

Carthage employed liquid cooling system for chariot races inside the city’s circus


carthage-liquid-cooling-system-chariot-races_1
Chariot racing was massively popular in ancient Rome; so much so that the world’s highest paid athlete and the first billionaire from their ranks possibly pertained to one Gaius Appuleius Diocles. According to classical studies professor Peter Struck (at University of Chicago), the ancient charioteer’s accumulated prize money equated to 35,863,120 sesterces, which is equivalent of around $15 billion or £9.6 billion. But while popular culture (including Ben-Hur) has presented the Roman penchant for brutal spectator sports, their long-time ancient rivals were also interested in chariot races fueled by skilled competitors and roaring crowds. We are obviously talking about Carthage – with the Circus of Carthage being the largest sporting arena outside Rome, built solely for such grand events. And now archaeologists have come across an advanced technological ambit that rather complemented the exhilaration of chariot races, and it entailed a nifty liquid cooling system that aided both horses and chariots.

For long historians were puzzled by the ‘efficiency’ of chariots (relating to both the horses and the vehicle) in Carthage, since the city-state was located in North Africa, traditionally known for its hot and arid climate. Simply put, even horses could have fainted mid-race in such rigorous conditions. But as a result of a recent excavation at the site of Circus of Carthage, experts have now identified the use of a special water resistant mortar in one of the structures of the stadium.

Cataphract


From Wikipedia, the free encyclopedia
Historical re-enactment of a Sassanid-era cataphract, complete with a full set of scale armor for the horse. Note the rider's extensive mail armor, which was de rigueur for the cataphracts of antiquity.
A cataphract was a form of armored heavy cavalry used in ancient warfare by a number of peoples in Western Eurasia and the Eurasian Steppe.

Scythian Cataphract. (?)

I identify as a Scythian Cataphract. My preferred pronouns are phract and cataphractself. Here's some information so you can get educated you fucking cis-scum.
A cataphract was a form of armored heavy cavalry used in ancient warfare by a number of peoples in Western Eurasia and the Eurasian Steppe.
en.wikipedia.org