Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Scythian Cataphract. (?)

I identify as a Scythian Cataphract. My preferred pronouns are phract and cataphractself. Here's some information so you can get educated you fucking cis-scum.
A cataphract was a form of armored heavy cavalry used in ancient warfare by a number of peoples in Western Eurasia and the Eurasian Steppe.
en.wikipedia.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου