Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Το κυπριακό ενωτικό κίνημα, 1830-1955


undefined
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ*
Στη νεοελληνική πολιτική ιστορία η λέξη «ένωσις» ως αίτημα, πρωτοχρησιμοποιήθηκε στα Επτάνησα. Ακολούθησε η Κρήτη, η Κύπρος, η Σάμος, τα Δωδεκάνησα, κ.ά. Η ένωση, αντί της απελευθέρωσης, αφορά την αξίωση προσάρτησης στην ελληνική επικράτεια νησιών ή «αυτόνομων» περιοχών, όπως η Βόρειος Ηπειρος, στη δεκαετία του 1910. Μετά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, το 1948, η λέξη «ένωση» ως πολιτικό αίτημα συναντιέται μόνο στην Κύπρο, τη μόνη ελληνική εθνική διεκδίκηση ύστερα από το 1950. Ο λοχαγός Charles Orr, αρχιγραμματέας της αποικιακής κυβέρνησης, έγραψε στο βιβλίο του για την Κύπρο (1918):

Mussolini scrive a Roosevelt


Questa lettera inedita di Mussolini a Franklin Delano Roosevelt è un importante documento storico per molte ragioni. Anzitutto è l' unica lettera che Mussolini abbia inviato al presidente americano ed è un messaggio privato e riservato con toni di grande cordialità. è stata inviata il 24 aprile 1933, esattamente nel cinquantesimo dei mitici Cento giorni (Roosevelt si insediò alla Casa Bianca il 4 marzo) che segnarono l' esordio innovatore del New Deal, e risponde al vivo interesse che il gruppo di autorevoli collaboratori del presidente (il Brain trust) aveva subito mostrato per le iniziative prese dal governo italiano per fronteggiare le ondate delle grande crisi economica del 1929 (nel gennaio 1933 era stato creato, ad esempio, l' Iri). Roosevelt e i suoi collaboratori (in particolare i professori universitari Rexford Tugwell e Raymond Moley) erano alla ricerca di un metodo di intervento pubblico e di diretto impegno dello Stato che, senza distruggere il carattere privato del capitalismo, ne colpisse la degenerazione e trasformasse il "mercato" capitalistico, anarchico, asociale e incontrollato, in un sistema sottoposto alle leggi e ai principi di giustizia sociale e insieme di efficienza produttiva. Ma anche il capo del fascismo italiano guardava al programma del New Deal con grande attenzione sia per le iniziative concrete (le leggi, i codici, gli istituti messi immediatamente in atto dall' amministrazione americana), sia per lo spirito con cui Roosevelt