Η πρώτη επιδρομή του Ιερού Λόχου στην Τήλο
του Παντελή Καρυκα
Συγγραφέα – hellasforce.com
Ο Ιερός Λόχος συγκροτήθηκε το 1942 από πλεονάζοντες Έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι ήθελαν να συνεχίσουν τον αγώνα κατά του Άξονα στη Μέση Ανατολή. Εκεί, υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη Τσιγάντε, έδρασε εξαιρετικά αποτελεσματικά, στο πλευρό Βρετανών, Γάλλων και Νεοζηλανδών συμμάχων. Το 1943 η εκστρατεία στη Βόρεια Αφρική έληξε με νίκη των Συμμάχων