Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Η καταστροφή της Σμύρνης σε 40 σπάνια καρέ

Μέσα από τη συγκλονιστική αφήγηση μιας νεαρής Σμυρνιάς και με τη βοήθεια του Φωτογραφικού Αρχείου του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, το NEWS247 αναβιώνει την πιο σκοτεινή σελίδα του ελληνισμού της Μικράς Ασίας , 94 χρόνια μετά τη σφαγή και την πυρπόληση της Σμύρνης το Σεπτέμβριο του 1922

A 2500-years-old sword was discovered in China in untarnished condition


The Sword of Goujian  is an archaeological artifact of theSpring and Autumn period (771 to 403BC) found in 1965 in Hubei, China. Forged of copper and tin, it is renowned for its unusual sharpness and resistance to tarnish rarely seen in artifacts so old.
This historical artifact of ancient China is currently in the possession of the Hubei Provincial Museum.
In 1965, an archaeological survey was being performed along the second main aqueduct of the Zhang River Reservoir in Jingzhou, Hubei, more than fifty ancient tombs of theChu State were found in Jiangling County. The dig started in the middle of October 1965 and ended in January 1966.
More than 2,000 artifacts were recovered from the sites, including a bronze sword. In December 1965, 7 kilometres (4.3 mi) from the ruins of Jinan, an ancient capital of Chu, a casket was discovered at Wangshan site #1. Inside, an ornate bronze sword was found with a human skeleton.