ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ
του Μανόλη Δρεττάκη*
Τα Μνημόνια που έχουν επιβληθεί από τους δανειστές τους σε 3 από τα 15 κράτη-πρώτα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ( Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία) και η πολιτική που έχει επιβάλει η Γερμανία σε όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. -εκτός από την ύφεση ή τη χαμηλή ανάπτυξη και τα σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που έχουν προκαλέσει- έχουν δυσμενείς επιπτώσεις και στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα κράτη-μέλη και η Ε.Ε. ως σύνολο, η οποία γηράσκει. Είναι, κατά συνέπεια, ενδιαφέρον να εξετάσουμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις αυτές στα 15 κράτη-πρώτα μέλη της Ε.Ε. τη διετία 2011 και 2012 για την οποία υπάρχουν στοιχεία για τις γεννήσεις και τους θανάτους.