Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΟΙ ΦΑΛΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΑΞΗΣ χάρτης της άκρας δεξιάς / του παρακράτους στην ελλάδα, 1974 – 1990…
Υπό τον τίτλο οι φάλαγγες της μαύρης τάξης [*] απ’ αυτό το τεύχος του Sarajevo, και για όσα τεύχη χρειαστούν, θα δημοσιευτεί σε συνέχειες μια ερευνητική δουλειά για τις φασιστικές οργανώσεις στην ελλάδα, απ’ την μεταπολίτευση ως τα τέλη της δεκαετίας του ‘80. Από πολλές απόψεις πρόκειται για μια γενεαλογία των τωρινών οργανώσεων, αλλά όχι μόνον αυτό. Υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός (διακομματικά) μύθος ότι η πτώση της χούντας το ‘74 και η φυλάκιση ορισμένων απ’ τους “πρωταίτιους” στη συνέχεια, διαμόρφωσε στην ελλάδα μια δημοκρατία “καθαρή”, ένα κράτος επίσης “καθαρό” απ’ την ιστορία όχι μόνο των 7 χρόνων (της χούντας), αλλά δεκαετιών [1
]. Αν και κανείς δεν θα αρνούνταν ότι υπήρξαν ενεργοί φασίστες και στη συνέχεια της δεκαετίας του ‘70 ή την δεκαετία του ‘80, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να αναγνωριστούν σ’ αυτήν την “ύπαρξη” δομικά χαρακτηριστικά του μεταπολιτευτικού ελληνικού κράτους. Ειπωμένο αλλιώς: να αναγνωριστούν οι λειτουργικές μεταμορφώσεις του ιστορικού ελληνικού παρακράτους.
Η έρευνα και η εξιστόρηση αυτή, λοιπόν, έχει ένα ιστορικό/πολιτικό νόημα που δεν περιορίζεται σ’ αυτήν καθ’ αυτήν την ύπαρξη και την δράση φασιστικών οργανώσεων στην ελλάδα. Αφορά, επίσης, σε μεγάλο βαθμό την συγκρότηση του μεταπολιτευτικού κράτους, απ’ την οπτική γωνία κάποιων κρυμένων μυστικών του.
Ας πούμε: είναι μια συμβολή στην ιστορική διαύγαση του σήμερα.

The ancient Roman capital of Dacia to be structurally restored via a EUR 4.5 million project


ancient-roman-capital-dacia-restored_1Ruins of the Roman Amphitheater at Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
Ulpia Traiana Sarmizegetusa (or Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa) was the capital and the largest settlement in Roman-controlled Dacia (mainly corresponding to modern Romania and Moldova), with its name partially derived from Sarmizegetusa – the former religious and political center of Dacia. Founded during the reign of Trajan, possibly between 106-107 AD – when the Roman Empire stretched to its greatest extent, the fortified walls of Ulpia Traiana Sarmizegetusa encompassed an area of over 32 hectares. And since the city was governed under direct Roman rule because of its prestigious Ius Italicum status, the settlement was home to a profusion of Roman-architecture styled structures, including a forum, amphitheater, temples and even private houses. Unfortunately, the Roman-Dacian capital was destroyed by the invading Goths in 4th century. But now like a proverbial phoenix, Ulpia Traiana Sarmizegetusa is all set to ‘rise’ from its ruins – with a definitive plan to restore and preserve many significant sections of the ancient capital.

ancient-roman-capital-dacia-restored_2
Proposed reconstruction of the Amphitheater.
The EUR 4.5 million restoration project has apparently scored all the government approvals, while the documentations for EU funding have also been successfully submitted. According to Liliana Tolas, director of the Museum of Dacian and Roman Civilisation (MCDR), the organization that watches over the eminent archaeological site –