Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Mildred Fish-Harnack
Mildred Fish-Harnack (born Mildred Elizabeth Fish; 16 September 1902 – 16 February 1943) was an American-German literary historian, translator, and German Resistance fighter in Nazi Germany.

Life in the United States

Mildred Elizabeth Fish was born in Milwaukee, Wisconsin, one of four children born to William C. Fish and Georgina (née Hesketh) Fish. She attended West Division High School (now Milwaukee High School of the Arts), but finished up her last year at Western High School in Washington D.C.[1]
In 1926, she was studying and working as a lecturer on German literature at the Milwaukee State Normal School (now the University of Wisconsin–Milwaukee).[2] She met the jurist Arvid Harnack, a Rockefeller Fellow from Germany, at the University of Wisconsin-Madison. They later wed in a ceremony at her brother's farm near Brooklyn, Wisconsin[disambiguation needed].[1]
One of her teachers at the University of Wisconsin was William Ellery Leonard. A fellow student and friend was poet Clara Leiser.[3] She finished her senior thesis in 1928: "A Comparison of Chapman's and Pope's translations of the Iliad with the Original". During her time at Madison, she also worked on the Wisconsin Literary Magazine. From 1928-29, she taught English at Goucher College in Baltimore, Maryland.

The Oseberg ship: The amazingly well preserved Viking burial ship from the 9th Century
The Oseberg burial mound contained numerous grave goods and two female human skeletons. The ship’s interment into its burial mound dates from 834 AD, but parts of the ship date from around 800, and the ship itself is thought to be older.
It was excavated by Norwegian archaeologist Haakon Shetelig and Swedish archaeologist Gabriel Gustafson in 1904-1905. This ship is widely celebrated and has been called one of the finest finds to have survived the Viking Age.
The ship and some of its contents are displayed at the Viking Ship Museum, in Bygdøy.

The Oseberg ship (Viking Ship Museum, Norway)
The Oseberg ship (Viking Ship Museum, Norway)
The ship is a clinker built “karv” ship built almost entirely of oak. It is 21.58 m long and 5.10 m broad, with a mast of approximately 9–10 m. With a sail of c. 90 m², the ship could achieve a speed up to 10 knots.
The ship has 15 pairs of oar holes, which means that 30 people could row the ship. Other fittings include a broad steering oar, iron anchor, gangplank, and a bailer. All images wiki

Δεν θα το ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ! ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ανθρώπους με ζώα στη Βρετανία...Σε τρία εργαστήρια στην Βρετανία, των πανεπιστημίων King College, Newcastle και Warwick, έχουν χορηγηθεί άδειες για να διεξάγουν πειράματα δημιουργίας υβριδίων ανθρώπου με ζώα, μετά την εφαρμογή  σχετικού ψηφίσματος.