Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Map of Europe's Tribes (Maximum Size)

This vast map covers just about all possible tribes that were documented in the first centuries BC and AD, mostly by the Romans and Greeks. Some migration was involved during this time, and some tribal divisions too, so there may be a…
www.historyfiles.co.uk|Από P L Kessler

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου