Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Bronze figure of a gladiator found in Arles, France Roman 1st century BCE - 4th century CE

Photographed at the Musèe de l'Arles Antique in Arles, France.
flickr.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου